ARBETSHANDLEDNING

Behöver ni stöd i en förändringsprocess?
Mycket gnäll på arbetet?
Känner du dig ensam i din yrkesroll?
Har du för mycket stress i din arbetsvardag?
Behöver du stöd i din yrkesroll?
Hög sjukfrånvaro?
Trivs ni inte på arbetet?
Jobbar ni mera parallellt snarare än tillsammans?
Har någon på arbetsplatsen problem att samarbeta?
Är det något som inte känns riktigt bra med som du gärna skulle ta reda på?

ARBETSHANDLEDNING

  • Behöver ni stöd i en förändringsprocess?

  • Känner du dig ensam i din yrkesroll?

  • Behöver du stöd i din yrkesroll?

  • Trivs ni inte på arbetet?

  • Mycket gnäll på arbetet?

  • Har du för mycket stress i din arbetsvardag?

  • Har någon på arbetsplatsen problem att samarbeta?

  • Hög sjukfrånvaro?

  • Jobbar ni mera parallellt snarare än tillsammans?

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor är arbetshandledning det som är rätt stödform för dig/din arbetsplats? 

Arbetshandledning genomförs enskilt eller i grupp. Vid behov görs en screening av läget som syftar till att ge en klarare bild av er situation. Varje handledningsprocess inleds med uppgörande av mål. Det är du/ni som tillsammans tar upp en målsättning för processen. Därefter arbetar vi målinriktat och engagerat för att hjälpa er nå era mål. Vi arbetar genom att stärka individerna som personer och som gruppmedlemmar.  Arbetshandledning är ett forum där vi stöder grunduppgiften i arbetet.

Intresserad?

Kontakta oss