HENKINEN VALMENNUS

  • Oletko jumittunut negatiiviseen ajatusmaailmaan?

  • Oletko epävarma itsestäsi?

  • Haluatko parantaa itseluottamustasi tai itsetuntoasi?

  • Onko sinulla negatiivinen omakuva?

Jos olet vastannut kyllä jollekin yläpuolella olevaan kysymykseen, mentaalivalmennus on tarkoitettu juuri sinulle!

Mentaalivalmennuksen tavoite on balanssin luominen vaatimuksien ja kykyjen välillä. Tavallisimmat alueet missä toimimme mentaalivalmennuksessa on: motivaatio, itseluottamus, keskittymiskyky, omanarvontunto, jännittämisen hallinta ja hermostuneisuuden käsittely.
Mentaalivalmennuksessa tähtäin on myös motivoitumisen kautta saada luovuutta, uutta ajattelutapaa, henkilökohtaista kehittymistä ja uskallusta vastuunottamiseen. Mentaalivalmennuksessa laitetaan yksilö ja suoritus keskipisteeseen.

Kiinnostonut?

Ota yhteyttä