ORGANISAATIOKONSULTOINTI

  • Tarvitsetteko konsultaatiota kehitysprosesseista?

  • Suunnitteletteko kehityspäivää?

  • Onko teillä tarvetta tilanneselvitykseen?

  • Läpikäyttekö muutosprosessia tällä hetkellä?

Jos vastasit kyllä, johonkin ylläolevaan kysymykseen, organisaatiokonsultointi on työpaikallanne tarvittava palvelu. Mikäli sinä jonkin organisaation johtajana olet huomannut, että muutosprosessi vaatii paljon tietoa ihmisten käyttäytymisestä, teet aivan oikein ottaessasi yhteyttä organisaatiokonsulttiin. Tietomme ulottuu organisaatiotasolta aina henkilöpsykologian tasolle asti.

Organisaatiokonsultoinnissa annamme enemmän neuvoja kuin työnohjauksessa. Organisaatiokonsultoinnissa työskentelemme usein johtoryhmän, päälliköiden ja esimiesten kanssa. Olemme mukana, kartoitamme, analysoimme ja annamme neuvoja täysin teidän tarpeiden ja toiveidenne mukaan.

Kiinnostonut?

Ota yhteyttä