FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

Såväl Anna som Jenny njuter av utmaningen i att få föreläsa och inspirera. Vi tar reda på var era behov ligger och konstruerar inspirerande och aktiverande föreläsningar för just er. Teman som vi tar oss an ligger inom ramen för mentalt, socialt och fysiskt välmående på arbetsplatser.

SCREENING

Om ni vill ta reda på hur det ligger till med det sociala och mentala välmåendet på just er arbetsplats kan vi hjälpa dig. Beroende på hur stor personalstyrka du har och typen av behov genomför vi såväl elektroniska enkäter som intervjuer. Vi sammanställer också statistik för alla undersökningar som blir gjorda.

Vill du ha en offert?

Kontakta oss