MENTAL TRÄNING

  • Har du fastnat i ett negativt tankemönster?

  • Är du osäker på dig själv?

  • Vill du höja ditt självförtroende eller din självkänsla?

  • Har du en negativ självbild?

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor är mentalträning något för dig! 

Mental träning handlar om att försöka skapa en balans mellan krav och förmåga. Mental träning är något som alla kan ha nytta av. Vanliga områden som vi jobbar med inom ramen för mental träning är: Motivation, självförtroende, koncentrationsförmåga, självbild, självkänsla, spänningsreglering, nervositetshantering. Mental träning syftar även till att motivera till kreativitet, nytänkande, personlighetsutveckling och egenansvar. I mental träning sätts individen och prestationen i centrum!

Intresserad?

Kontakta oss