Möt grundarna av 
TwoSisters Consultation

Anna Nordmyr & Jenny Julin

Vi är ett systerpar som tillsammans och enskilt arbetar med mentalt och socialt välmående på arbetsplatser. Anna har arbetat med arbetsvälmående sedan 2007 och Jenny  sedan 2011. Vi är ett mobilt företag med kontor i Vörå men verksamhet runtom i Finland.

Jenny Julin
Jenny Julin

Grundare

Jenny, en sympatisk och empatisk lyssnare som också fostrats att arbeta målinriktat och noggrant via satsningen på idrott. Med känslorna nära till hands, låter Jenny passionen till att förstå mänskligt beteende vara drivkraft i att hjäpa andra må bra i arbetslivet.

I grunden är hon magister inom specialpedagogik. Därutöver bland annat utbildad arbetshandledare och organisationskonsult enligt Suomen Työnohjaajas krav. Det är genom kunskap om sitt eget och andras varande som man också når samförstånd.

Drivkraften att förstå och verkligen hjälpa gör att Jenny inte drar sig för att ha både lätta och svåra samtal. Målet är alltid i fokus.

Anna, en utpräglad entrepenör och storasyster. Har ett tjugotal medaljer från finska mästerskap i friidrott och har via idrotten lärt sig att arbeta hårt och målinriktat.

I grunden ekonomie magister. Därtill en rad utbildningar inom träning och mentalt välmående. Mamma till en ängel och tre barn. Har ett hjärta av guld, och engagerar sig i varje enskild kund som om de vore hennes enda.

Anna är tillsammans med maken Johan, grundare till moderföretaget YourCoach.

Anna Nordmyr
Anna Nordmyr

Grundare

SYSTERSKAPET

Vårt systerskap är något som vi gärna lyfter fram och ser som en stor styrka och kvalitetsgranskare. Vi har gått igenom både glädje och sorg tillsammans och har ett nära band. Detta band gör att vår relation tål det faktum att det ges både kritk och beröm. Att samarbeta också professionellt har varit en stor rikedom för oss och något som är väldigt utvecklande. Få kollegor vågar ge feedback och ifrågasätta så rakt och ärligt som just vi. Att kunna diskutera vårt arbete och kritiskt granska det vi gör, bidrar till hög kvalitet. Också det att vi kan glädjas över då den andre gör väl ifrån sig eller om vi lyckas tillsammans ger energi i arbetet. Att utvärdera våra arbeten kontinuerligt är en hög prioritet för oss, eftersom vi alltid strävar efter att ge kunden bästa möjliga resultat.