ORGANISATIONSKONSULTATION

  • Behöver ni konsultation kring utvecklingsprocesser?

  • Planerar ni en utvecklingsdag?

  • Är ni i behov av en situationsutredning?

  • Är ni inne i en förändringsprocess?

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor är det organisationskonsultation som er arbetsplats behöver. Om du som ledare i en organisation har insett att förändringsprocesser kräver en hel del kunskap om mänskligt beteende gör du helt rätt i att kontakta en organisationskonsult.

Organisationskonsultationen fungerar mera rådgivande än arbetshandledningen och oftast arbetar vi med ledningsgrupper, chefer och förmän inom just organisationskonsultationen. Vi är med och kartlägger, analyserar, rådgör, helt enligt era behov och önskemål.

Intresserad?

Kontakta oss